Vlastní výběr
Deutsch
Česky
 

Tiráž

Odpovědný autor a vydavatel:

© 2020
Zemské hlavní město Drážďany
Úřad pro kulturu a památkovou péči
Postfach 12 00 20
D – 01001 Dresden

a

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Redakce a překlad:
Martin Chidiac, Margarete Füßer, Milena Lipská, Nora Mähnert, Eliška Wiesnerová

Obsah těchto stránek stejně jako prezentace muzeí jsou chráněny autorským právem. Zveřejněné informace jsou většinou založeny na podkladech zadavatele, potažmo poptávaných inzerentů. Kopírování či šíření informací v elektronických médiích pouze se souhlasem vlastníka těchto stránek.

Projekt podpořen:
Fondem malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Koncepce:
Maxity Deutschland GmbH

Fotografie:
Obrazový materiál poskytly jednotlivé organizace.

Vyloučení odpovědnosti:
Snažíme se, aby na webových stránkách byly k dispozici vždy aktuální a správné informace. Neneseme žádnou zodpovědnost a nedáváme záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací, objevujících se na těchto stránkách. Toto platí rovněž od odkazech (hyperlink), na které stránky ať přímo nebo nepřímo odkazují. Za obsah těchto stránek neneseme rovněž žádnou zodpovědnost.